Om företaget

Företaget är ett mindre åkeri bestående av sex fordon, fem fjärrbilar och en lastväxlare. Vi utför både lokala transporter och fjärrtransporter, i huvudsak för pappersindustrin.

Företagets mål är att upprätthålla och erbjuda en hög service och kvalité till såväl befintliga som nya kunder.
Vår strategi är hög kompetens, ansvar och flexibilitet bland våra medarbetare. 

Vår organisation består idag av 10 medarbetare:

  • 8 medarbetare är chaufförer, som alla tar ett gemensamt ansvar för åkeriets kundrelationer.
  • 2 tjänster består av administration samt personal- och verksamhetsansvar.  

Företaget värnar om sin personlighet både mot kund och mot personal.