Kvalitet

Företagets viktigaste värderingar är hög kvalité och säkerhet, men även god hälsa.

Kvalitén innebär att hålla god säkerhet och ta ansvar för transporten, att leverera rätt varor i utsatt tid. Kvalitén består även i att upprätta trovärdighet samt att vara en personlig samarbetspartner till kund och hålla god service i form av tillgänglighet och flexibilitet. Kvalitén innebär självklart att våra yrkeschaufförer har hög yrkeskompetens samt behörighet för det arbete de utför. Exempel på det är rätt truckbehörighet, teoretisk kompetens för bakgavellift samt ADR-utbildning.

Medarbetarnas ansvar är att följa trafiksäkerhetslagar, kör- och vilotidslagen samt att ta ansvar över sitt fordon. Men våra medarbetare förväntas även känna ett gemensamt ansvar för att alla transporter blir utförda enligt uppdragsgivarens önskemål.

Våra medarbetare anses vara företagets viktigaste resurs i verksamheten. Vi strävar alltid efter hög arbetstillfredsställelse och motivation till arbetet. Det skapar vi bland annat genom inbjudan till delaktighet i den dagliga transportplaneringen samt möjlighet till ansvar över personliga fordon. Medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet bidrar till hög service och kvalité för kunden.

Företaget har antagna policys i såväl arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt är miljödiplomerade.