Miljöpolicy

Vi på Ellbo Åkeri AB arbetar aktivt för att miljöanpassa vår verksamhet och på så sätt bidra till ett bättre klimat.

Detta gör vi genom att:

Säkerställa att miljölagstiftning, miljöföreskrifter samt att övriga miljökrav efterföljs så långt det är relevant för vår verksamhet.

Kontinuerligt tillse att ständiga förbättringar sker gällande körteknik, fordonsutsläpp, avfallshantering m.m.

Förebygga tänkbara miljörisker i vår verksamhet.

Ovanstående uppnår vi genom att stimulera våra medarbetare till ett aktivt miljötänk i det vardagliga arbetet.

 

Ellbo Åkeri AB har valt ett miljöledningssystem anpassat för mindre företag. Miljödiplomeringen (som drivs av Ale Kommun i samarbete med Kungälv och Lilla Edets Kommun) erhålls då företaget visar ett fungerande miljöledningssystem enligt fastställda krav. Vi är miljödiplomerade sedan maj 2011.

Vi arbetar systematiskt med att miljöanpassa våra fordon och utrustar nya fordon med bästa teknik för minsta negativa miljöpåverkan. Vi använder enbart drivmedel som minskar det fossila koldioxidutsläppet med 25 % (Evolution Diesel). Flera av våra fordon är utrustade med SCR system vilket också minskar koldioxidutsläppet. Vi utrustar våra fordon med däck som är bra miljöval och fria från HA-oljor. Vi arbetar även systematiskt med att sänka vår drivmedelsförbrukning genom att månadsvis följa upp fordonens enskilda förbrukning. Våra medarbetare tar sedan del av dessa rapporter.