Container / Lastväxlarflak

Vi erbjuder uthyrning av olika typer av containrar med eller utan täckning, schaktflak samt maskinflak.

Vill ni ha hjälp med att hantera bortforsling av t.ex. rivningsmaterial, trädgårds- och/eller annat avfall så kan vi erbjuda det.

Containerstorlek:  

  • 22 kubik med rulltäckning
  • 36 kubik med rulltäckning
  • 39 kubik med rulltäckning
  • 15 kubik schaktflak
  • Maskinflak (18 – 20 ton)

Vi innehar tillstånd för transport av avfall och farligt avfall, se Dokument.

Länkar