Fjärr

Vi utför inrikes transporter och trafikerar främst mellersta och södra Sverige.

Vi transporterar partigods men kan även kombinera mindre sändningar för bästa möjliga logistik.

Våra skåpekipage har en lastkapacitet upp till 42 ton och 49 pallplatser.

Länkar