Tipp & Schakt

Vi erbjuder olika typer av entreprenadtransporter.

Till vårt förfogande har vi ett lastväxlarekipage bestående av en tridembil med en 3-axlad lastväxlartippvagn. Detta fordon är väl anpassat för diverse grus-, schakt- och andra anläggningstransporter.

Vi innehar tillstånd för transport av avfall samt farligt avfall, se Dokument.

Länkar